Krovni panelni sistemi

Termoizolacioni, panelni krovni sistemi koji koriste vidljivo kačeći metod pričvršćivanja pogodni su za građevinsku primenu gde je nagib krova viši od 7%, za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe, ili 10% za krovove gde se paneli postavljaju sa nastavcima u krovnoj ravni.

Krovni paneli su male težine, izuzetno prilagodljivog dizajna, a imaju i povećani nivo vatrootpornosti i visoke termoizolacione karakteristike u pogledu energetske efikasnosti.

Opširnije na: