USLUGE

Izgradnja objekata

Krovni panelni sistemi

Termoizolacioni, panelni krovni sistemi koji koriste vidljivo kačeći metod pričvršćivanja pogodni su za građevinsku primenu gde je nagib krova viši od 7%, za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe, ili 10% za krovove gde se paneli postavljaju sa nastavcima u krovnoj ravni.

Frigomex

Krovni paneli su male težine, izuzetno prilagodljivog dizajna, a imaju i povećani nivo vatrootpornosti i visoke termoizolacione karakteristike u pogledu energetske efikasnosti.

Frigomex

Frigomex

Opširnije na

Fasadni panelni sistemi

Prednosti izolacionih fasadnih panela prepoznatljive su i iskorištene na objektima različitih namena.

Frigomex

Neke od prednosti su i prilagodljivost izgleda, ušteda u troškovima izgradnje, odlične, dugotrajne i visoke termoizolacione karakteristike, garantovani kvalitet, energetska efikasnost, mala težina panela, brza, bezbedna i efikasna montaža, zadovoljavajuća i atestirana vatrootpornost, ekološka i higijenska prihvatljivost pogodna i za kontrolisanu sredinu, bez emisije štetnih gasova (Ozon ODP) kao i mnoge druge prednosti u skladu sa kompletnim rešenjima građevinskih sistema.

Frigomex

Fasadni paneli su male težine, izuzetno prilagodljivog dizajna, a imaju i povećani nivo vatrootpornosti i visoke termoizolacione karakteristike u pogledu energetske efikasnosti.

Frigomex

Preuzmite katalog

 

Paneli za regulisane sredine i hladnjače

Sistemi izolacionih panela za hladnjače obezbeđuju izuzetno kvalitetni ambijent u uslovima gde se traži tačno regulisana temperatura čak i do -40˚C kao i stroga higijena po HACCP standardu.

Frigomex

Frigomex

Sistemi panela pružaju i potpuno pouzdane izolacione peformanse na ukupnoj površini bez šupljina, zazora, hladnih mostova i rizika od kondenzacije unutar panela.

Frigomex

Frigomex

Uz panele možemo isporučiti sve tipove hladioničkih vrata i prateće opreme.

Frigomex

Frigomex

Rashladne komore svih dimenzija, tipova i namena.

Frigomex

Preuzmite katalog

 

 

Slagani “sendvič ” krovni sistemi

Slagani “sendvič” krovni pokrivači obično se sastoje iz slojeva koji su sastavljeni iz: profilisanih nosećih limova, parne brane, termoizolacije (najčešće tvrdo presovana kamena vuna ili PIR izolacija) a kao završni vodonepropusni sloj postavljaju se hidroizolacione membrane na bazi FPO ili PVC-a.

Frigomex

Slojevi se polažu i fiksiraju za konstrukciju dok se završni sloj Sika membrane mehanički fiksira vijcima i dodatno spaja korišćenjem tehnike homogenog varenja pomoću vrelog vazduha.

Frigomex

Frigomex

Ovaj sistem je visoko otporan na vremenske prilike i dimenziono je stabilan pogotovo kod krovova koji imaju mali pad i velike površine.

Opširnije na

Frigomex

 

Krovni sistemi za ravne krovove i velike raspone X-dek

Ovaj sistem krovnih panela je predviđen za velike raspone nosača ili rožnjača na ravnim krovovima jer mu je završni sloj hidroizolaciona membrana koja je fabrički aplicirana.

Frigomex

Visoko profilisani limovi (h=110mm) na panelu su debljine 0,90 mm ili 1,10 ovim panelima možete krovove izvoditi bez sekundarne krovne konstrukcije (rožnjača) jer paneli imaju poboljšanu nosivost i računaju se kao konstrukcioni element u statičkom proračunu. Vreme montaže je značajno skraćeno uz vrhunska termoizolaciona svojstva poznatog IPN jezgra koje ima sve zahtevane vatrootporne karakteristike i sve ateste domaće akreditovane laboratorije (IMS), vatrootpornost F60.

Frigomex

Završni sloj membrane je visoko otporan na vremenske prilike i dimenziono je stabilan pogotovo kod krovova koji imaju mali pad i velike površine. Vrednost U = 0,19 W/m2K (zamjenjuje ravni krov sa 250 mm mineralne vune)

Frigomex

Preuzmite katalog

 

Montažni materijal, opšivke i oprema

Vrhunski estetski izgled i završna obrada u prepoznatljivim detaljima opšivanja, je naša odlika. Dugogodišnje iskustvo i reputacija koju ima na tržištu, izdvojila je Frigomex kao jednog od lidera u ovoj oblasti poslovanja. Za investitore čije opredeljenje su vrhunski kvalitet i ekonomičnost izvedenih radova, naša kompanija je pravi izbor.

Frigomex

Prednosti saradnje sa nama ogledaju se u kompletnoj tehničkoj podršci prilikom projektovanja, odabiru najrentabilnijeg i najoptimalnijeg rešenja, do izvođenja u najkraćem roku, vodeći pri tom računa da se zadovolje najviše estetske norme, savremen izgled i funkcionalnost.

Frigomex

Stalno usavršavanje i edukovanje zaposlenih, sopstvena vrhunska oprema i alati, postizanje visoke energetske efikasnosti i smanjeni troškovi eksplatacije objekata, doprinose

Da uvek budemo bolji od očekivanja investitora

Frigomex

Frigomex

Frigomex

Budućnost termoizolacije već je stigla zove se OPTIM-R. Nova generacija vakumske izolacije u nano tehnologiji vrhunski je proizvod kompanije Kingspan. Toplotna provodljivost je prosto neverovatna: λ=0,008 W/m2K, što je skoro pet puta bolje od kamene vune. Povrh svega OPTIM-R je NEZAPALJIV materijal. Oblast primene nalazi u termoizolaciji fasada, podova, izradi ravnih krovova, a u bliskoj budućnosti i u proizvodnji sendvič panela.