USLUGE

FRICO vazdušne zavese

FRIGOMEX je excellent distributer švedske kompanije FRICO za Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju.

Pravi razlozi da izaberete Frico

Više od osamdeset godina iskustva u razvoju proizvoda za raznoliku skandinavsku klimu nas je proizvelo u jedinstvenu banku saznanja. To je danas naša osnova za stvaranje energetski efikasnih rešenja za ugodnu klimu u prostoru.

Frigomex

Znanje i mogućnosti

Dok smo razvijali naše proizvode, naša saznanja o tome kako stvoriti energetsku efikasnu i ugodnu klimu u prostoru, su se stalno uvećavala. Mi sada imamo jednu od najmodernijih i najnaprednijih labaratorija za ispitivanja vazduha i zvuka u Evropi koja nam uvek stoji na raspolaganju. Razvijanje energetski efikasnih proizvoda je fokus Frica.Postizanje najboljih rezultata sa najmanjom potrošnjom energije bez kompromisa u kvalitetu i dizajnu.

Frigomex

Stručna lokalna podrška

Frico je prisutan u više od 50 zemalja širom sveta sa mrežom trgovaca, predstavnika i nezavisnih distributera. Naši visoko stručni predstavnici su pažljivo birani i zajedno smo sposobni da vam obezbedimo najbolju moguću podršku.

Pogledajte kako Frico Thermozon tehnologija funkcioniše

Frigomex

Kvalitet i dugotrajnost

Frico nudi postojane i visoko kvalitetne proizvode. Naša garancija je tu zbog vaše sigurnosti. Ona pokriva izuzetno retke greške u proizvodnji i važi tri godine. Frico proizvodi su projektovani za dugotrajan rad i laki su za održavanje. Vama je kroz našu distributersku mrežu obezbeđeno pouzdano održavanje i servisna podrška, koja podrazumeva i raspoloživost rezervnih delova za najmanje deset godina od dana kupovine.

Frigomex

Moderan dizajn i metodi rada

Frico je vodeći svetski isporučilac vazdušnih zavesa, zračećih grejnih tela i vazdušnih grejača (kalorifera). Svi naši proizvodi su izuzetno dobro projektovani u skladu sa dobrom skandinavskom tradicijom.

Frigomex

Frigomex

Vazdušne zavese

Razdvajanje različitih klimatskih zona nevidljivom zavesom vazduha pruža veliku uštedu energije i ugodnu klimu u prostoru. Zahvaljujući “Thermozone” tehnologiji mi stvaramo vazdušne zavese sa maksimalnim zaustavnim efektom.

Frigomex

Zračeća grejna tela

Zračeća grejna tela greju ljude, a ne okolni vazduh. Toplota zračenjem se prirodno pomera tamo gde je najpotrebnija, čime olakšava stvaranje ugodne klime prostora.

Frigomex

Vazdušni grejači (Kaloriferi)

Vazdušni grejači obezbeđuju efikasno grejaanje sa niskom cenom. Naši vazdušni grejači su robusni i pouzdani. Imaju nizak nivo buke i izuzetno dug vek eksploatacije.

Opširnije na:

Frigomex