USLUGE

Klimatizacija i rashladni sistemi sa regulisanom temperaturom

Mali broj preduzeća može da se pohvali epitetom najboljeg. Slagalica se mora složiti i svi elementi moraju biti na svom mestu. Tri osnovna elementa koja se moraju zadovoljiti su: Kvalitet, Ekonomičnost, Efikasnost. Mi se nadamo da smo našu slagalicu složili najbolje a to nas stavlja na lidersku poziciju u ovoj oblasti, poziciju prema kojoj se rangiraju sva ostala preduzeća.

Kvalitet

Preduzeće Frigomex bavi se primenom tehnike hlađenja u svim oblastima i delatnostima. Projektovanjem, proizvodnjom i montažom svih tipova rashladnih i klima sistema. Servisom, održavanjem rashladne opreme kao i trgovinom rezervnim delovima za istu.

Frigomex

Zastupljeni su svi vidovi rashladne (freon i amonijak) i klima tehnike za različite namene: hladnjače plusnog i minusnog režima, skladišta, rashladne komore za čuvanje voća i povrća, ULO komore, tuneli za zamrzavanje, svi vidovi industrijske i komercijalne klimatizacije, elektronski sistemi nadzora temperature i rashladne opreme.

Frigomex

Kroz svoj dugogodišnji rad, stekli smo poverenje najboljih inostranih proizvođača opreme iz oblasti rashladne i klima tehnike, a na obostrano zadovoljstvo svakim danom proširujemo svoju saradnju.

Frigomex

Ekonomičnost

Svojom poslovnom politikom uspeli smo da složimo jednu od najvećih i najtežih slagalica. Uklopiti najveći kvalitet po konkurentnim i pristupačnim cenama je za nas bio pravi izazov. Ako ste do sada bili naš klijent u to ste imali priliku i sami da se uverite, a ako Vaša saradnja sa nama tek treba da se desi, bićete prijatno iznenađeni.

Frigomex

Efikasnost

Montersko-servisni centar predstavlja ogranak preduzeća na koji smo posebno ponosni. Više ekipa, stručno i tehnički opremljenih po najvišim svetskim standardima, spremno očekuje Vaš poziv, bilo da se radi o montaži nove ili servisu Vaše postojeće opreme.

Frigomex

Element koji se ne može podvesti ni pod jednu od ovih kategorija, a nama kao odgovornoj kompaniji veoma bitan je organizacija poslovanja i zaštita čovekove okoline kao svetska težnja ka očuvanju planete. Zbog toga smo i uveli sistem kvaliteta poslovanja ISO9001.

Punu pažnju poklanjamo uštedi energije, tj. forsiramo najnovija svetska dostignuća u oblasti hlađenja i klimatizacije.

Frigomex

Frigomex